Achternaam
Voornaam:
Bedrijfsnaam:
Email Klant
Paswoord:
Factuur adres
Factuur plaats
Factuur postcode
Factuur land
Telefoon nr.:
BTW nummer
Factuur adres= Aflever adres
Naam Afleveradres
Voornaam Afleveradres:
Bedrijfsnaam Afleveradres
Afleveradres
Plaats Afleveradres:
Postcode Afleveradres
Land Afleveradres
Telefoonnummer Afleveradres
 

 

Belangrijk !
ZONDER BTW NUMMER WORDT EEN ORDER NIET GEHONOREERD.

Het Paswoord bedenkt U zelf en geeft U zelf in !!